top.jpg

Kirksvej Grundejerforening

Kære medlemmer af Kirksvej Grundejerforening.

Det er lidt over 1 år siden, at vi afholdt strategiseminar på Nymindegab Kro. De mange gode input fra seminaret er ikke gået i glemmebogen, men Covid-19 situationen har betydet, at det er gået lidt langsommere med at virkeliggøre inputtene.

Vi havde håbet at kunne give en status på den årlige generalforsamling, men denne er indtil videre udsat til september. Nu får I status på denne måde.

Vi har prioriteret at arbejde med de indsatser, som er prioriteret højest. Og vi har prioriteret indsatser fra alle hovedemner. På hjemmesiden under 'Grundejer-aktiviteter' kan du finde link til oversigten fra strategiseminaret. https://www.kirksvej-grundejerforening.dk/images/Grundejerforening/Strategiseminar/Planche.pdf

Det skal nævnes, at flere af vore ønsker kræver godkendelse hos forskellige myndigheder og dermed ikke ligger i vores hænder alene at få realiseret.

Naturformidling og pleje
"Adgangssti til fjorden". Vi har haft dialog med grundejere og Naturstyrelsen. Der ses ikke en oplagt løsning. Initiativet skrinlægges indtil videre.
"Branddaskere ved klitovergange". De vil blive opsat, når vi har fået godkendelse hos Klitfredningsmyndigheden.

Styrket samarbejde med kommunen
Dette sker gennem vores engagement og medlemskab i Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Holmslands Klit.

God fremkommelighed for alle
"Udvidet stisystem mellem de store veje". Trafikgruppen er i dialog med grundejere om et konkret ønske.
"Bedre opdeling mellem kørende og gående". Trafikgruppen vil i forbindelse med udlæg af nyt slidlag på Kirksvej ansøge kommune og politi om indretning til '2 minus 1 vej'.

Vores attraktive sommerhusområde
"Strandaffaldskasser ved alle overgange hele året". Det ser ud til, at der allerede er fundet en løsning på dette ved de større overgange.

Tryg og flot ankomst
"Trafiksikker indkørsel ved købmand". Forretningsudvalget har besluttet at indlede dialog om mulighederne med relevante grundejere. Vi undersøger også muligheden for tydeligere ankomsttavle med veje, vejnavne, information mm.

Relevant og tydelig information
"Information om færdsel i klitterne". Forretningsudvalget har besluttet at indlede dialog med Klitfredningsmyndigheden og Naturstyrelsen om muligheder, valg af skilte samt indhold af information.

På Forretningsudvalgets vegne
Lisbeth Duus
Formand.