top.jpg

Kirksvej Grundejerforening

02. april 2019

Kloakering i sommerhusområderne

På generalforsamlingen blev der stillet spørgsmål til den kommunale spildevandsplan, som også får konsekvenser for sommerhusejerne. Som lovet kan man her på hjemmesiden via et link til Ringkøbing Kommune og Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S læse en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet.

Alle grundejere med nyere nedsivningsanlæg har mulighed for udnytte nedskrivningsperioden på anlægget ved at søge dispensation for
tilslutning til kloakken.

Mange sommerhusejere med nye nedsivningsanlæg har ønsket, at nedskrivningsperioden sættes til 20 år. Ringkøbing-Skjern Forsyningen A/S vil fastholde nedskrivningsperioden på de nuværende 10 år.

 

24. november 2018

Grundejernes forpligtigelser i sommerlandet

HUSK BESKÆRING LANGS VEJNETTET

Af hensyn til færdslen skal grundejere klippe beplantningen langs alle de offentlige veje samt langs private fællesveje i by- og sommerhusområder, jf. vejlovens § 87 og privatvejslovens § 61

Denne skitse viser,

 Beskaering,

hvordan beskæringen skal foregå

 

16. november 2017

Større sommerhuse

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 02 til Kommuneplan 2017-2029 – Større sommerhuse i ikke-lokalplanlagte sommerhusområder.

Byrådet har på sit møde den 10. oktober 2017 vedtaget følgende plan endeligt.
1. Tillæg nr. 02 til Kommuneplan 2017-2029 (Forslaget har været offentliggjort som
2. Tillæg 70 til Kommuneplan 2013-2025)
Dertil besluttede Byrådet at godkende notat med behandling af bemærkninger og indsigelser fra den offentlige høring. 

 

Kommuneplan 2017-2029 Ringkøbing-Skjern Kommune

Byrådet har vedtaget en ny kommuneplan, som sætter kursen for at realisere de mål, Byrådet har for kommunens fysiske udvikling i årene 2017-2029.
Kommuneplanen er et vigtigt værktøj til at realisere ambitionerne om vækst, udvikling og et liv i balance. Planen er med til at virkeliggøre byrådets vision Naturens Rige og Planstrategi 2015.
Forslaget har været i offentlig høring fra den 24. marts til og med den 19. maj 2017. Kommuneplanen er vedtaget af Byrådet den 15. august 2017.
 

Naturpleje i sommerhusområder

Det er helt afgørende, at sommerhusområderne bliver benyttet og beskyttet som de unikke naturtyper, de er en del af. Det er i sommerhusområderne, det er muligt at vise den enestående natur frem for beboere og gæster. Læs mere.

 

Dagrenovation

Se tømningskalenderen for dagrenovationen ved sommerhuset.


Inspirationskataloget "Sommerhuse på Klitten"

Ringkøbing-Skjern Kommune har i samarbejde med Sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmsland Klit udarbejdet et inspirationskatalog til bevaring og forbedring af sommerhuse på klitten. Her kan du se inspirationskataloget "Sommerhuse på Klitten".