top.jpg

Kirksvej Grundejerforening

Fra november 2019 til marts 2020 har vejret i Danmark været meget regnfuldt. I Bjerregård har der været store oversvømmelser ved mange sommerhuse og både veje og grunde har været ufremkommelige. Oversvømmelserne skyldes en kombination af regnvand og grundvand.

For at undgå en lignende situation i fremtiden, bliver der arbejdet på at oprette et "Grundvandssænkningslaug nr. 2".

Når forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til et rimeligt antal personer, vil der blive indkaldt til et møde om etablering af et grundvandssænkningslaug.