top.jpg

Kirksvej Grundejerforening

Den ordinære generalforsamling afholdes senest 1. maj og indkaldes skriftligt / ved mail med mindst 4 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes samtidig med generalforsamlingen i Kirksvej Vejlaug.

 

29. august 2021

Indkomne forslag til generalforsamlingen

Fra medlemmerne:

Knud Erik Christensen, Rauhesvej 20
"Ændringsforslag til vedtægter for KIRKSVEJ GRUNDEJERFORENING
§ 5 Ændres til at formand og kasserer vælges på genneralforsamlingen.
Min begrundelse for ændringsforslaget er:
Jeg mener, det er rart at vide, hvem der er formand og kasserer, når man går fra generalforsamlingen.
I stedet for man vælger personer til forretningsudvalget, som bagefter skal konstituerer sig.
Man kan jo stille op igen til posterne eller blive genvalgt."

Indsendt via mail søndag 22. august 2021

 

Kjeld Hagh, Kirstinevej 38
"Emne der trænger til opdatering er trafikforholdene på foreningens område.
Det er åbenbart svært at være opmærksom/aktiv/igangsættende vedr. emnet da der IKKE har været det ringeste initiativ til bare at bringe "de hastighedsdæmpende opstilinger "i brugbar orden.
1.Det er umuligt for både cyklister og fodgængere at "komme" inden om beton klodserne.
2. Ingen skiltning/haj tænder ved tilkørsel til Kirksvej fra nord, og fra syd er skiltene fejl anbragte.
3. Hastigheden : max 30 km/tim. på Kirstinevej (en del af Vestkyststien) nærmer sig det man i dag kan kalde uforsvarlig/vanvidsagtig, for nogle trafikanter.
4. Hjælp købmanden ikke bare med et toilet, men assistance til etableringen af bedre parkeringsforhold.
5. Fremtidig/snarlig etablering af chikaner på vejene, som erstatning for beton, bør for et natur område som foreningens være træ (telefonstolper) som set andre steder i nærheden ( Søndervig - Henne Strand) og i mindre str. den vestligste del af Kirstinevev.
Jeg håber vi har/får en bestyrelse den vil være aktive også for dette flere år gamle spørgsmål.
V.h. og forhåbentlig til debat/beslutning d.11/9-2021."

Indsendt via mail fredag 27. august 2021

 

Nikolaj Skov Mikkelsen, Kirksvej 26
"Forslag til emner.
Om der skal kikkes på en bedre løsning med biler og parkering/gennemkørsel oppe ved købmanden.
For lige nu er der kaos der oppe."

Indsendt via mail lørdag den 28. august 2021

 

13. august 2021

Indkaldelse til generalforsamling
i Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug
Lørdag den 11. september 2021 kl. 14:00 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2 B, 6960 Hvide Sande.

Medlemmer, der ønsker at deltage skal tilmelde sig med mail på følgende måde:
1. Ønsker at deltage i generalforsamlingen. Opgiv antal eller
2. Ønsker at deltage i generalforsamlingen og spisning. Opgiv antal
til: Lisbeth O. Mortensen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest lørdag den 28. august 2021.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal på mail sendes til formanden senest den 28. august 2021. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Forslagene offentliggøres her på hjemmesiden.

Dagsorden kan læses her. Regnskab kan læses her.

 

11. marts 2021

Ny dato for den ordinære generalforsamling

Da der ikke er udsigt til at forsamlingsloftet vil blive hævet foreløbigt er det besluttet at aflyse generalforsamlingen d. 24. april 2021.
Ny dato for generalforsamlingen i foreningen bliver lørdag den 11. september 2021 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande, klokken 14:00.

 

18. januar 2021

Den ordinære generalforsamling

Forretningsudvalget har på det sidste møde vurderet mulighederne for at afholde den ordinære generalforsamling i Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug i marts måned.

På grund af den usikre situation, hvordan COVID-19 med forskellige nye varianter vil sætte begrænsninger for mødeaktiviteter i foråret, har forretningsudvalget fastsat lørdag den 11. september 2021 til afholdelse af generalforsamlingen i foreningen. Stedet vil fortsat være i Fiskeriets Hus i Hvide Sande

Forretningsudvalget opfordrer alle medlemmer til at holde sig orienteret om ændringer i dato og sted på hjemmesiden: https://www.kirksvej-grundejerforening.dk/. Her vil ændringer blive meldt ud i så god tid som muligt.

 

09. september 2020

Referat og beretning

Referat fra generalforsamlingen kan læses her. Desuden kan formandens beretning læses her.

 

12. august 2020

Indkomne forslag til generalforsamlingen

Forretningsudvalget
”På baggrund af de mange forslag til aktiviteter og projekter, som kom frem under strategiseminaret den 1. februar 2020 på Nymindegab Kro foreslår forretningsudvalget, at der afsættes et beløb på 100.000, - kr. til iværksættelse af projekter.”

Fra medlemmerne
"Forslag til et fælles dræningsprojekt.
Da der ikke er ret mange, der har tilmeldt sig projektet, selvom der var mindst 70 sommerhuse, der havde mere eller mindre vand på grunden, foreslår vi, at det bliver et fælles og solidarisk projekt for alle sommerhusgrundejere vest for Midtvej, som ikke i forvejen er med i et vandsænkningslaug.
Hvis etableringsudgiften bliver delt ud på mere end 200 husstande, vil det ikke være prisen, der afskrækker.
 
Vi ønsker følgende sat til afstemning på generalforsamlingen:
"Forretningsudvalget fortsætter arbejdet med at igangsætte en undersøgelse af et solidarisk dræningsprojekt. Medlemmerne orienteres løbende om projektets status og udvikling via foreningens hjemmeside og nyhedsbrevet"
 
Vi håber på velvilje og solidaritet.
Rita og Poul Mikkelsen
Dortheasvej 48"
  

12. august 2020

Indkaldelse til den udsatte generalforsamling

Den udsatte generalforsamling afholdes den 5. september 2020 kl. 14:00 på Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel.

Medlemmer, der ønsker at deltage skal tilmelde sig på følgende måde:
1. Ønsker at deltage i generalforsamlingen. Opgiv antal eller
2. Ønsker at deltage i generalforsamlingen og spisning. Opgiv antal
til: Lisbeth Mortensen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller mobil 24 82 61 50 senest lørdag den 22. august 2020.

Ny dagsorden kan læses her. Regnskab er tidligere meldt ud, men kan læses her.

 

04. februar 2020

Generalforsamling den 14. marts 2020.
Forretningsudvalget indkalder til generalforsamling i Fiskeriets Hus i Hvide Sande.

Dagsorden og regnskaber er vedlagt her.

 

02. april 2019

Generalforsamlingen 2019

Beretning, referat og præsentation fra den ordinære generalforsamling 2019.

Regnskabet, som blev fremlagt på generalforsamlingen, kan læses her.

 

16. januar 2019

Generalforsamling den 16. marts 2019

Dagsordenen til generalforsamlingen i marts måned kan læses her.

 

25. marts 2018

Generalforsamling 2019

Den ordinære generalforsamling afholdes lørdag den 16. marts 2019 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande

 

22. marts 2018

Generalforsamlingen 2018

Referat og beretning fra den ordinære generalforsamling den 17. marts 2018.

Regnskabet, som blev fremlagt på generalforsamlingen, kan læses her.

 

4. maj 2017

Generalforsamling 2018

Den ordinære generalforsamling afholdes lørdag den 17. marts 2018 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande

 

4. maj 2017

Generalforsamling

Referatet fra den ordinære generalforsamling den 18. marts 2017 kan læses her.

 

22. marts 2017

Generalforsamlingen

Formandens beretning og regnskaberne for Vejlauget og Grundejerforeningen kan læses her.

 

3. marts 2017

Generalforsamlingen 18. marts 2016 

Forretningsudvalget indkalder til generalforsamling lørdag den 18. marts 2017 kl. 14:00 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2 B, 6960 Hvide Sande.
Hent dagsordenen og formandens orientering om foreningens aktiviteter i 2016 her.

Indkomne forslag til GF.:

Vi vil gerne have 2 ting med på mødet:
1. Kan vi få ansøgnings akema til værditabsordningen ved generalforsamlingen
2. Skal der igen klages over møllerne- skal de længere væk for kysten
3. ejendomsskatterne er alt for høje,kan der gøres noget ved det
venlig hilsen
Niels Amstrup
Havndalvej 59
8970 Havndal

 

17. marts 2016

Generalforsamlingen 05. marts 2016

Referat og beretning fra generalforsamlingen kan læses her.

 

1. februar 2016

Generalforsamling
Forretningsudvalget indkalder til generalforsamling lørdag den 5. marts 2016 kl. 14:00 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2 B, 6960 Hvide Sande.
Hent dagsordenen og formandens orientering om foreningens aktiviteter i 2015 her.

 

31. januar 2015

Generalforsamling

Forretningsudvalget indkalder til generalforsamling lørdag den 21. marts 2015 kl. 14:00.

Dagsordenen og formandens orientering om foreningens aktiviteter i 2014.

Referat fra generalforsamlingen kan læses her.

 

Foredrag:

Efter generalforsamlingen vil Claus Heesakker Johansen fortælle om FN's mission i Mali.
En førstehåndsberetning af bestyrelsesmedlem Claus Heesakker Johansen.
Claus har gjort tjeneste i Mali i perioden august 2014 til februar 2015. Han vil med ord og fotos fortælle om sine oplevelser.

 

11. februar 2014

Generalforsamling

Forretningsudvalget indkalder til generalforsamling lørdag den 15. marts 2014 kl. 14:00. Læs dagsordenen og formandens orientering om foreningens aktiviteter i 2013 her.

Forretningsudvalgets beretning på generalforsamlingen kan læses her.

Referatet fra generalforsamlingen.

 

 

Afholdte generalforsamlinger

2009.

2010.

2012.